GSM

GSM
Urządzenia wykorzystujące tor GSM do sterowania pracą urządzeń oraz przesyłu powiadomień z oddalonych obiektów (np. alarm centrali, naruszenie wejść itp).