Lokalizacja Strefowa

Lokalizacja Strefowa
Rozwiązanie dedykowane systemom antynapadowym, kiedy oprócz identyfikacji nadajnika, potrzebna jest informacja gdzie się on aktualnie znajduje (w jakiej strefie). Działanie:
- określa się strefy i wyznacza się dla nich punkt kontrolny, w którym montowany jest P1
- osoby chronione, wyposażane są w nadajnik RNX-101LOK
- w pomieszczeniu dozoru, montowany jest odbiornik IDX-1000U/E

Obowiązkiem osoby chronionej jest przy wejściu na strefę - "zarejestrować" strefę w nadajniku (przyłożyć nadajnik do P1, pilot potwierdzi przyjęcie kodu strefy). Naciśnięcie przycisku w pilocie powoduje wysłanie informacji zawierającej: nr pilota i kod strefy (ostatni odczytany nr P1).
Za pomocą programu konfiguracyjnego do odbiornika IDX-100U/E, każdemu użytkownikowi i każdej strefie przypisywane są opisy, które będą wyświetlane na wyświetlaczu odbiornika np.: użytkownik 1, magazyn ..... użytkownik1, oddział kardiologia ..... użytkownik 7, hol główny itd, itp.

Możemy utworzyć 14 stref, w których łącznie może pracować do 800 nadajników (użytkowników).
Seria LX gwarantuje duże zasięgi pracy (~5 km, teren otwarty) oraz łączność dwukierunkową.
  • punkt kontrolny systemu lokalizacji strefowej LOK-LXpastylka/karta

  • dedykowany systemowi Lokalizacji Strefowej (LOK)współpraca z P1 oraz IDX-1000U/Edwukierunkowa komunikacjazasięg do kilkunastu kmmin. 40 000 transmisji bez wymiany baterii

  • seria LXmoduł LoRałączność dwukierunkowapojemność pamięci - 1000 nadajnikówidentyfikacja nadajnikabufor zdarzeń4 kanaływyświetlacz 26 znakówkasowniketykieta - czarna lub turkus

  • bez powtórzepojemność pamięci - 600 nadajnikówwzmocnienie ok. 4 km