Z kontrolą łącza

NRP-102K, nadajnik z kontrolą łącza

do współpracy z odbiornikiem RP10-2K
kod zmienny

częstotliwość 433,92 MHz
zasięg 1000 metrów
2-kanałowy
kontrola łącza
system kontroluje dwa stany alarmowe, zasilanie nadajnika i łącze radiowe z każdego obiektu


Więcej szczegółów

Stacjonarny nadajnik NRP-102K przewidziany jest do współpracy z odbiornikiem RP10-2K. Tak zbudowany zestaw pozwala przesyłać drogą radiową informacje o stanie przekaźników nadajnika, krótko mówiąc powiadamia o stanach alarmowych na oddalonych obiektach.
Radiopowiadamianie z kontrolą łącza może pracować w dwóch trybach:

Tryb Centralkowy
- przewidziany do sytuacji gdy sygnały alarmowe z oddalonych obiektów mają być przekazywane do centrali alarmowej – radiopowiadamianie pełni rolę łącza pomiędzy obiektami a centralą alarmową. Przekaźniki w odbiorniku RP10-2K odwzorowują stany wejść w nadajnikach. Pojawienie się stanu alarmowego na dowolnym z obiektów powoduje zadziałanie odpowiedniego przekaźnika, a po zaniku stanu alarmowego przekaźnik zostanie wyłączony.
Każdy z nadajników wysyła sygnały informujące o kontroli łącza, kontroli zasilania i stanach alarmowych na 2 wejściach.
Wejścia alarmowe K1 i K2 - działają niezależnie, według zasad podanych poniżej.
Zwarcie wejścia K1 w nadajniku odpowiada wyłączeniu przekaźnika K1 w odbiorniku a tym samym zwartym stykom K1 wyprowadzonym na listwę zaciskową. Rozwarcie wejścia K1 powoduje zadziałanie przekaźnika K1 i rozwarcie styków K1. Zadziałanie przekaźnika  jest sygnalizowane świeceniem diody LED. Każda zmiana stanu wejścia powoduje natychmiastowe wysłanie informacji o aktualnym stanie urządzenia. Transmisja jest wysyłana 2 razy w odstępach kilku sekundowych. Działanie wejścia K2 jest identyczne jak K1.
Kontrola łącza - z każdego nadajnika w odstępach co max 10min wysyłane są sygnały testowe. W przypadku gdy odbiornik nie odbierze żadnego sygnału z danego nadajnika przez okres 30 min, zostanie to zasygnalizowane jako brak łącza i zadziała przekaźnik KONTROLA ŁĄCZA, a styki wyprowadzone na listwę zaciskową zostaną rozwarte. Po odebraniu przez odbiornik sygnału testowego lub alarmowego (z nadajnika zaprogramowanego do danego łącza) zostanie wyłączony przekaźnik KONTROLA ŁĄCZA i styki zostaną zwarte.
Kontrola zasilania - napięcie zasilające nadajnik jest kontrolowane i jego obniżenie poniżej wartości krytycznej powoduje w odbiorniku rozwarcie styków odpowiedniego przekaźnika oraz zaświecenie diody LED. Wartość napięcia krytycznego dla nadajnika bateryjnego wynosi 6,7V, a dla nadajnika zewnętrznie zasilanego 11V. Nadajnik bateryjny od momentu wystąpienia stanu krytycznego zachowuje swoje standardowe parametry (np. zasięg) przez okres od kilku dni do kilku tygodni w zależności od rodzaju stosowanych baterii oraz ilości wysyłanych sygnałów alarmowych. Przywrócenie napięcia zasilającego do poziomu powyżej wartości krytycznej powoduje wyłączenie przekaźnika (zwarcie styków) i wyłączenie diody LED.
Tryb samodzielny - pozwala nadzorować stany alarmowe w oddalonych obiektach, a obydwa kanały w każdym z nadajników  mogą mieć status „informacyjny” lub „alarmowy”. Wystąpienie stanów alarmowych na dowolnym z kontrolowanych obiektów pobudza odpowiedni przekaźnik w odbiorniku i stan ten jest sygnalizowany aż do ręcznego skasowania.
częstotliwość 433,92 MHz
kodowanie kod zmienny
zasilanie 12V DC (10-15V DC)
spoczynkowy pobór prądu 2,5 mA
maksymalny pobór prądu 20 mA
wyjście sabotażowe 50mA/ 12V DC
antena prętowa, złącze BNC 50 Ohm
moc nadawcza +10 dBm
ilość kanałów 4 (2 wejścia niezależnie sterowane)
zasięg 1000 m
temperatura pracy -10 ÷ +55 °C
wilgotność maks. 93% ± 3%
wymiary (mm) 110(76)*61*33
współpraca RP10-2K
inne IP 66