Stacje monitorowania

VIRTEL, stacja telefoniczna/GSM

  • moduł linii telefonicznej (PSTN)
  • moduł linii GSM (VOICE)

Więcej szczegółów

MLT-1 - moduł linii telefonicznej (PSTN)
jest odbiornikiem przeznaczonym do zastosowania w telefonicznym monitoringu systemów alarmowych realizowanym w oparciu o analogowa linię telefoniczną (PSTN). Każdy z modułów obsługuje jedną linię telefoniczną i umożliwia odbiór sygnałów nadawanych z central alarmowych wyposażonych w dialer telefoniczny. Szeroki zakres obsługiwanych formatów transmisji w połączeniu z unikalnymi rozwiązaniami konfiguracyjnymi i funkcją identyfikacji dzwoniącego daje korzyści w postaci zminimalizowania czasów połączeń, a także umożliwia indywidualne dostosowanie parametróww transmisji nawet dla pojedynczego obiektu.

MLG-1 - moduł linii GSM (VOICE)
jest odbiornikiem GSM przeznaczonym do zastosowania w telefonicznym monitoringu systemów alarmowych. Każdy moduł posiada wbudowany przemysłowy modem GSM i umożliwia odbiór sygnałów nadawanych z central alarmowych wyposażonych w dialer telefoniczny. Moduł cechuje: szeroki zakres obsługiwanych formatów transmisji, unikalne możliwości konfiguracyjne, dostosowanie do specyfiki odbioru w sieci GSM sygnałów z dialerów central alarmowych, identyfikacja dzwoniącego, indywidualne dostosowanie parametrów odbioru nawet dla pojedynczego obiektu.Przykładowy scenariusz pracy modułu MLG-1, MLT-1: sygnał dzwonienia – identyfikacja dzwoniącego.
Numer nieznany lub brak identyfikacji – podniesienie słuchawki i generowanie handshake-ów według wywołania ogólnego np. Contact ID, SIA, Ademco Slow itd. Po poprawnym przekazaniu zdarzenia w pamięci modułu zostanie automatyczne zapisany – numeru telefonu i handshake na który zareagowała centrala.
Numer znany i dozwolony – podniesienie słuchawki i generowanie handshake-ów ustalonych dla tego nr telefonu np. Contact ID, Contact ID.
Numer znany i niedozwolony (z „czarnej listy”) – odrzucenie połączenia

Oprócz szeregu innych możliwości możliwe jest także takie skonfigurowanie modułu, że przyjmowane będą tylko połączenia ze zdefiniowanych numerów telefonów. W przypadku odbioru sygnałów z central alarmowych pracujących w nietypowy sposób (np. krótkie potwierdzenia) możliwe jest przypisanie do dowolnego numeru telefonu, specjalnie stworzonego profilu zapewniającego poprawną obsługę sygnałów.
Wszelkie zapisy i zbiory danych przechowywane są w nieulotnej pamięci modułu a w przypadku pracy wieloliniowej są one automatycznie aktualizowane i wymieniane pomiędzy wskazanymi modu??ami co pozwala na obsługą linii telefonicznych pracujących w trybie PBX.
Każdy z modułów wyposażony jest w porty RS-232 pozwalające na podłączenie: PC z oprogramowaniem stacji monitorowania, drukarki szeregowej, PC z aplikacją VIRTEL-PRO służącą do raportowania i diagnostyki połączeń oraz konfiguracji modułów.
Moduły mogą być stosowane w następującej konfiguracji:

  • praca samodzielna
  • praca parami w układzie master-slave (2 x MLT-1 lub 2xMLG-1 lub 1xMLT-1 + 1xMLG-1
  • praca wieloliniowa (1…48) x (MLT-1 lub MLG-1) (do 48 modułów obsadzonych w stacji wielotorowej VIRTEL).

W układzie master – slave drukarka oraz komputer z programem stacji monitorowania podłączane są do modułu master, który sumuje dane własne i z modułu slave.