LX

LX
serialxZ.jpgLX to rodzina urządzeń oparta na opracowanym i produkowanym przez GORKE Electronic, radiowym module dwukierunkowym LX, w którym zastosowano technologię LoRa (TM) do zaawansowanej komunikacji bezprzewodowej. Cechami wspólnymi urządzeń z serii LX są: bardzo duże zasięgi pracy (kilkanaście km), duża odporność na sygnały zakłócające, małe pobory mocy, łączność dwukierunkowa. Unikalną własnościa urządzeń serii LX jest zdolność do odbioru sygnału radiowego nawet jeżeli jest on słabszy od otaczającego go szumu co pozwala na prowadzenie skutecznej łączności w warunkach dużych zakłóceń, występujących w środowisku przemysłowym czy centrach dużych miast. Kolejną ich cechą jest bardzo duża odporność na silne sygnały GSM pochodzące z telefonów, modemów czy blisko pracujących stacji przekaźnikowych, a także urządzeń WiFi czy Bluetooth.

Podkategorie

 • Odbiornik LX
  do_seriaLXX.jpgOdbiorniki LX oparte na module odbiorczym LX w którym zastosowano technologię LoRa do zaawansowanej komunikacji bezprzewodowej. Parametry modułu decydują o użytkowych wartościach odbiorników LX. Należą do nich: duże  zasięgi pracy (kilkanaście km), duża odporność na sygnały zakłócające, mały pobór mocy, łączność dwukierunkowa. Zdolność do skutecznego odbioru sygnału radiowego nawet jeżeli jest on słabszy od otaczającego go szumu, pozwala na prowadzenie skutecznej łączności w warunkach dużych zakłóceń, występujących w środowisku przemysłowym czy centrach dużych miast. Kolejną cechą modułu jest jego odporność na silne sygnały GSM pochodzące z telefonów, modemów czy blisko pracujących stacji przekaźnikowych a także urządzeń WiFi czy Bluetooth.
 • Nadajniki LX
  do_seriaLXX.jpgPiloty i nadajniki z serii LX wykonano w oparciu o moduł LX (produkcji Gorke Electronic), w którym zastosowano technologię LoRa do zaawansowanej komunikacji bezprzewodowej. Urządzenia charakteryzują się: dużymi zasięgami pracy, dużą odpornością na sygnały zakłócające, małym poborem mocy, łącznością dwukierunkową.
  Urządzenia z serii LX posiadają zdolność do odbioru sygnału radiowego nawet jeżeli jest on słabszy od otaczającego go szumu, a to  pozwala na prowadzenie skutecznej łączności w warunkach dużych zakłóceń, występujących w środowisku przemysłowym czy centrach dużych miast. Kolejną cechą modułu jest jego odporność na silne sygnały GSM pochodzące z telefonów, modemów czy blisko pracujących stacji przekaźnikowych a także urządzeń WiFi czy Bluetooth.
 • SOX
  System Nadzorowania Sygnałów z obiektów oddalonych.

 • System Przywołania do...
 • Lokalizacja Strefowa
  Rozwiązanie dedykowane systemom antynapadowym, kiedy oprócz identyfikacji nadajnika, potrzebna jest informacja gdzie się on aktualnie znajduje (w jakiej strefie). Działanie:
  - określa się strefy i wyznacza się dla nich punkt kontrolny, w którym montowany jest P1
  - osoby chronione, wyposażane są w nadajnik RNX-101LOK
  - w pomieszczeniu dozoru, montowany jest odbiornik IDX-1000U/E

  Obowiązkiem osoby chronionej jest przy wejściu na strefę - "zarejestrować" strefę w nadajniku (przyłożyć nadajnik do P1, pilot potwierdzi przyjęcie kodu strefy). Naciśnięcie przycisku w pilocie powoduje wysłanie informacji zawierającej: nr pilota i kod strefy (ostatni odczytany nr P1).
  Za pomocą programu konfiguracyjnego do odbiornika IDX-100U/E, każdemu użytkownikowi i każdej strefie przypisywane są opisy, które będą wyświetlane na wyświetlaczu odbiornika np.: użytkownik 1, magazyn ..... użytkownik1, oddział kardiologia ..... użytkownik 7, hol główny itd, itp.

  Możemy utworzyć 14 stref, w których łącznie może pracować do 800 nadajników (użytkowników).
  Seria LX gwarantuje duże zasięgi pracy (~5 km, teren otwarty) oraz łączność dwukierunkową.