Radio 136-172 MHz

VIRGO-340, monitoring stacja bazowa

współpraca z programami stacji monitorowania: Ad Info, Next, Satel, SIMS, Visonic

Więcej szczegółów

Konstrukcja mechaniczna stacji bazowej jest oparta o kasetę 6U systemu 19” (RACK) i przewidziana jest do umieszczenia w standardowych szafach lub do zabudowy w pulpicie operatorskim. Obsługa stacji może być prowadzona za pomocą ekranu dotykowego lub klawiatury komputerowej dołączanej do stacji, która znajduje zastosowanie zwłaszcza przy wprowadzaniu opisów obiektów.
Sygnały kodów zdarzeń odbierane z obiektów zamieniane są na informacje tekstowe i w takiej postaci (łącznie z kodem lub bez) wyświetlane na ekranie LCD przy odbiorze sygnałów. Powiązanie kodów z opisem odbywa się w/g tabeli konwersji układanych przez administratora stacji.
Dla każdego obiektu może być prowadzony niezależny nadzór z okresem pomiędzy odbieranymi sygnałami i przy przekroczeniu zadanego okresu czasu generowany będzie kod zdarzenia brak łączności. W badaniu mogą być brane pod uwagę tylko sygnały testowe lub wszystkie sygnały z danego obiektu.

Wybrane parametry stacji:

  • współpraca z programami stacji monitorowania: Ad Info, Next, Satel, SIMS, Visonic
  • utrata łączności z komputerem powoduje automatyczne włączenie wydruku na drukarce z odnotowaniem takiego zdarzenia w buforze zdarzeń, a także przejście stacji do trybu pracy samodzielnej. Powrót do pracy z komputerem może się odbywać automatycznie lub wymagać ręcznego przełączenia
  • wbudowany zegar czasu rzeczywistego i kalendarz z układem niezależnego podtrzymania bateryjnego
  • wbudowane gniazdo karty pamięci MMC, która może być stosowana do przenoszenia danych, tworzenia kopii bezpieczeństwa, rozszerzania pamięci wewnętrznej
  • bufor zdarzeń może być drukowany na drukarce podłączonej do stacji, przesyłany przez port RS 232 komputera lub kopiowany na wymienialną kartę pamięci MMC
System VIRGO-340 był wielokrotnie nagradzany - posiada tytuł Mistrza Techniki Alarmowej, nagrodę główną Wstęgę Niemna (międzynarodowe targi w Kownie) oraz nagrodę specjalną (targi Kraków'2000).


                
rodzaj pracy simpleks, FFSK
sygnał modulujący dane cyfrowe, 600 bit/s
odstęp międzykanałowy 12,5 kHz
zakres częstotliwości VHF 403-470 MHZ
temperaturowy zakres pracy od -20 do +55 st.C
wilgotność 20-80%
wymiary (mm) 600*300*350