Produkty

BSX-400, bateryjny sygnalizator optyczno-dźwiękowy

seria LX
łączność dwukierunkowa
kontrola stanu baterii
podświetlenie przycisku

Więcej szczegółów

Po wystąpieniu wezwania SOS - sygnalizator świeci światłem ciągłym, pełnej mocy oraz załączy się dźwięk (pulsowanie co 0,5 s). Stan ten trwa 15 min. Jeżeli w tym czasie alarm nie zostanie skasowany - sygnalizator przechodzi w tryb pracy oszczędnej, który polega na tym, że BSX-400 przestaje świecić ciągle, a pojawia się na nim błysk pełnej mocy w odstępie 2s. Sygnał akustyczny co 1 min. Czas trwania tego trybu wynosi 45 min.
Jeżeli nadal w tym czasie nie zostanie użyty kasownik wezwania, to sygnalizator przechodzi w tryb pracy super oszczędnej (po godzinie od wystąpienia alarmu). Polega to na: emitowaniu przez sygnalizator błysku świetlnego co 2 s, z mocą 1/4. Sygnał dźwiękowy co 2 minuty. W tym trybie sygnalizator będzie pracował do wyczerpania się baterii (~800 godzin).

Skasowanie alarmu wyłącza sygnalizator oraz odbiornik - przechodzą w stan czuwania.