System Przyzywowy (SPR)

(ceny brutto)

jak budować System

główne założenia dla poprawnej konfiguracji uwzględniającej potrzeby konkretnego Systemu Przywoławczego

Pobierz prezentację Power Point (pdf) z zakładki instrukcja i inne dokumenty.

Więcej szczegółów

Aby prawidłowo i bez większych trudności dobrać urządzenia dla Systemu Przywołania, pomocne jest odpowiedzenie na poniższe pytania.

Pytaniem podstawowym jest - j
aki system tworzymy - mały czy duży?

Jeżeli -
MAŁY tzn. oparty na odbiorniku IDO-04/99 i przyciskach specjalnych lub serii ramkowej.
Mały System może obsłużyć (wskazać, który nadajnik przywołuje pomoc) do 99 przycisków. Bazą jest odbiornik IDO-04/99, który po otrzymaniu sygnału z nadajnika, wyświetli jego numer. Odbiornik również załączy na 30s wewnętrzną sygnalizację akustyczną. IDO-04 posiada bufor 8 zdarzeń i tylko w tym zakresie można śledzić oraz kolejność wezwań w Systemie.
IDO-04 posiada wyjście przekaźnikowe do którego może być podłączony np. dodatkowy sygnalizator alarmowy. Kasowanie zdarzeń odbywa się przyciskiem na odbiorniku.
Nadajniki dobierane są w zależności od potrzeb. Dla małego Systemu zalecane są nadajniki bez opcji kasowania.
Oczywiście dla poprawnej budowy Systemu należy znać warunki instalacji, aby uwzględnić ewentualny montaż retransmitera na obiekcie. Jak również czy Klient oczekuje sygnalizacji nad drzwiami sal i powiadamiania na pagery.

Podsumowując:
System Mały jest systemem prostym bez archiwizacji zdarzeń i opcji powtarzania sygnałów. Działa na zasadzie nadanie-odbiór - sygnalizacja odbioru.
System DUŻY
- oparty na odbiorniku IDO-1000, Tablicy Synoptycznej i nadajnikach Przywoławczych SOS.

Jak ma być sygnalizowane przywołanie pomocy?

Tylko poprzez Tablicę Synoptyczną czy również np. na telefon komórkowy lub pagery?
Do powiadomienia SMS-ego należy uwzględnić montaż przystawki GSU-SP1000

Uwzględniając zastosowanie Tablicy Synoptycznej należy odpowiedzieć na pytanie czy potrzebne jest samo oprogramowanie (Klient posiada komputer) czy należy System wyposażyć w komplet komputera z oprogramowaniem? Gorke Electronic oferuje komplet profesjonalnego komputera z dużym monitorem dotykowym co powoduje, że obsługa Systemu jest prosta i wygodna.

Oczywiście możemy skonfigurować System tak, że jest w nim tylko powiadomienie sms.
System ten może powstać dwojako:

1. dla systemów w których ilość przycisków wezwania nie jest większa niż 200 - w oparciu o nadajnik gsm ATG-SG3 RF. Na ten temat czytaj więcej TU

2. jeśli w Systemie ma pracować więcej niż 200 (do 1000) przycisków - to w oparciu o odbiornik IDO-1000 oraz przystawka GSU. Należy pamiętać, że tak skonfigurowany System pozwala wysyłać powiadomienia tylko na jedną komórkę.


Przystawka GSU (powiadamianie sms-owe) powszechnie stosowana jest dla tzw. przywołaj lekarza. Mobilność lekarzy w trakcie pełnionego dyżuru powoduje, że zastosowanie w pokoju lekarzy odbiornika stacjonarnego nie zawsze jest wystarczające.
Dlatego pokój pielęgniarek wyposaża się w nadajnik dedykowany temu zadaniu. Jeśli zachodzi potrzeba wezwania lekarza sms-em, dokonuje się tego poprzez naciśnięcie klawisza owego nadajnika. Program posiada specjalną zakładkę do obsługi sms-ów. Można w niej wprowadzić 10 numerów telefonów (plus opis). Sms kierowany jest na numer wybrany (zaznaczony) z listy. Jeśli chcemy powiadomić większą ilość lekarzy, kolejne numery należy wybrać i powtórzyć transmisje z nadajnika.Czy ma być wykonana sygnalizacja optyczna nad drzwiami sal
?

W zasadzie jest to pytanie retoryczne - obecne wymogi dla Systemów Przywołania określają obowiązek montażu sygnalizatora optyczno-dźwiękowego na drzwiami (od strony korytarza), pomieszczenia z którego wzywana jest pomoc.
Jeśli zatem System ma spełniać wymogi normy, montaż sygnalizatorów optyczno-dźwiękowych jest obowiązkowy.
Oferta Gorke Electronic zawiera dwa typy sygnalizatora optyczno-dźwiękowego BSO-300 i BSO-400. Parametry techniczne, sposób działania są identyczne - różnią się zewnętrzem i sposobem montażu.

Użycie przycisków wezwania powoduje jednoczesne:
- załączenie sygnalizatora korytarzowego
- oraz sygnalizację na centrali i innych urządzeniach tzw. toru dodatkowego powiadomienia (pager, komórka).


Wyłączenie sygnalizatora odbywa się poprzez użycie przycisku - kasownika.

A skoro mowa o kasowniku, należy wspomnieć iż Systemy winny być projektowane z ich zastosowaniem. Skasowanie wezwania musi odbyć się poprzez użycie, montowanego w pomieszczeniu z którego pomoc może być przywoływana, kasownika. Personel mający w zakresie obowiązków udzielanie pomocy - musi udać się do pomieszczenia z którego wzywano pomoc. Dotyczy to wszystkich systemów Pomocy - medycznych w szpitalach, pomocy w DPS-ach, sanatoriach czy hospicjach jak również np. Systemów Przywołania Pomocy montowanych w pomieszczeniach dla niepełnosprawnych.

Jaki rodzaj przycisku SOS?

Kilka kryteriów:

1. sposób montażu - natynkowo czy podtynkowo
2. źródło zasilania - zewnętrzne (9-28V DC) czy bateryjne
Przyciski zasilane z przewodu są podświetlone na stałe, wersje bateryjne nie posiadają tej możliwości.
W wielu projektach, Inwestor decyduje się na zastosowanie przycisków z podwójnym zasilaniem (12V DC na stałe, plus bateria). W przypadku zaniku zasilania, tak wyposażony przycisk automatycznie przechodzi na pracę z baterii. Praca na baterii może trwać 6-7 lat.
3. sposób wyzwalania wezwania pomocy - manipulator, przycisk klapkowy, ciągniony itd. Jeżeli np. dobieramy przycisk SOS do montażu w WC, łazience itp - należy pamiętać, że pomieszczenia tego typu wymagają co najmniej jednego przycisku ciągnionego. Jeżeli pomieszczenie posiada prysznic - kabina obowiązkowo winna być wyposażona w taki przycisk. Linka przycisku musi posiadać jednoznacznie oznakowane element pociągowy. Kółko pociągowe nie może być mniejsze niż fi 50mm, co najmniej jedno z nich ma być dostępne, max 10 cm nad posadzką, brodzikiem. Linki winny być bezpieczne dla użytkownika, muszą być wyposażone w bezpiecznik (15 kg).
Przyciski ciągnione Gorke Electronic spełniają wszystkie w/w kryteria. Ich dodatkowym atutem jest możliwość montażu na suficie.
Czy zastosowane będą przyciski pojedyncze czy budujemy panel przyłóżkowy?

Jeśli założenia dla Systemu określają potrzebę montażu przy każdym łóżku, pokoju  - kilku przycisków, lampki lub innego dodatkowego nadajnika (np. wezwanie lekarza) - panel taki konfigurujemy w oparciu o ramki wielokrotne (dostępne od 2 do 5). Ich "skład" może być dowolny. Seria ramkowa oparta jest na osprzęcie Ospel - może być połączeniem elementów systemu przywołania Gorke jak i elementów elektroinstalacyjnych Ospel.

              


Systemy z kasownikiem

Są dwa modele takiego systemu:

- kasownik przy każdym przycisku - opłacalny gdy planujemy w pomieszczeniu montaż tylko jednego przycisku SOS. Przycisk wyposażony w kasownik jest tańszy niż dwa przyciski z rozdzieloną funkcją.

Uwaga! - ten typ nadajnika nie zawsze jest rozwiązaniem optymalnym. Jeżeli np. obawiamy się, że pacjent może nie rozróżniać przeznaczenia przycisku - zdecydowanie lepiej jest założyć zastosowanie dwóch przycisków (jeden z funkcją wezwania pomocy, drugi kasownik) i przewidzieć różne miejsca ich montażu. Kryterium cenowe nie zawsze jest wiodącym.


- kasownikiem dla strefy.
Strefą może być:
  • 1-osobowy pokój z przynależną łazienką. W takim układzie, zazwyczaj montuje się przycisk wezwania w WC oraz przy łóżku, w pokoju. Samodzielny kasownik będzie kasował wezwanie zarówno z przycisku łazienkowego jak i pokojowego.
  • lub sale wielołóżkowe - jeden kasownik na kilka przycisków wezwania.

Oferta Gorke Electronic pozwala zaprojektować System 128 stref, w których łącznie może pracować 800 przycisków (SOS + kasownik). Typ przycisku dowolny, centralą jest odbiornik IDO-1001U/E. Centrala wskazuje strefę z której jest wzywana pomoc. Mamy możliwość identyfikacji przycisku w strefie (np. sala 1,pacjent łóżko 3 itd)

Radiowe warunki instalacji


Aby systemowi radiowemu zapewnić łączność musimy być pewni, że zasięg radiowy obejmuje cały obiekt na którym zaplanowaliśmy działanie Systemu. Jeśli System Powiadomienia ma obsługiwać np. kilka kondygnacji to zastosowanie retransmitera będzie obowiązkowe. Powszechnie spotykamy się również z utrudnionymi warunkami radiowymi w dyżurkach. W takich sytuacjach zaleca się założenie z góry wykorzystania WLC-201, który winien być zamontowany np. na korytarzu.

System duży jest systemem umożliwiającym obsługę dużej ilości nadajników, różne formy sygnalizacji i powiadomienia, archiwizację zdarzeń, stosowanie nadajników z kasowaniem.