Nadajniki LX

NBX-105, nadajnik 5-kanałowy

nadajnik bateryjny
5 wejść NC + sabotaż obudowy
łączność dwukierunkowa
zasięg 4 km

do współpracy z RSX-K02


Więcej szczegółów

Wejścia nadajnika są typu NC co oznacza, że stan w którym wejście jest zwarte do masy jest uznawane za stan normalny. Rozwarcie wejścia powoduje powstanie zdarzenia i wysłanie odpowiedniego kodu do odbiornika, który w odpowiedzi przesyła potwierdzenie odbioru zdarzenia do nadajnika. W przypadku otrzymania potwierdzenia nadajnik przechodzi do nadawania kolejnego zdarzenia (o ile takie jest w buforze), a w przypadku braku potwierdzenia zdarzenie jest powtarzane w losowanych odstępach czasu. Zwarcie wejścia do masy nie powoduje powstania zdarzenia lecz dopiero ponowne otwarcie wejścia wywoła nową transmisję.
nbx.jpgWysyłanie zdarzenia oraz oczekiwanie na odpowiedź sygnalizowane jest świeceniem diody czerwonej, a otrzymanie potwierdzenia świeceniem diody zielonej.
Zastosowana bateria litowa wystarcza na wysłanie minimum 40 000 zdarzeń, a czas pracy w stanie oczekiwania wynosi powyżej 5 lat. Niski stan baterii sygnalizowany jest błyskami diody czerwonej powtarzanymi co 5s i czas niezbędny na jej wymianę wynosi min. 2 tygodnie.
Wejścia nadajników mogą być podłączane np. do wyjść OC w centralach alarmowych, do styków NC przekaźników czy np. przycisków antynapadowych ze stykami NC.

Nadajnik przewidziany jest do współpracy z odbiornikami RSX-K02. Zasięg zestawu wynosi ok. 4 km w warunkach bezpośredniej widoczności.
Jako opcja może być stosowana antena z uchwytem magnetycznym AMD-430.częstotliwość 433,05 - 434,79 MHz
kodowanie kod zmienny
moduł radiowy LX / ST1 nadawczo/odbiorczy
czułość odbiornika min -130dBm
moc radiowa nadajnika w.cz. +10 dBm
rodzaj modulacji rozpraszanie widma CSS
zasilanie 3,6V bateria LS14500
antena helikalna, złącze SMA 50 Ohm
ilość kanałów 5 wejść NC + sabotaż obudowy
zasięg 4 km
temperatura pracy -10 ÷ +55 °C
wilgotność maks. 93% ± 3%
wymiary nadajnika (mm) 48*68*26 (bez anteny)
współpraca RSX-K02
waga 68g