Radio 136-172 MHz

ATV-49, 155-171 MHz, nadajnik obiektowy

nadajnik obiektowy
częstotliwość 136-174 MHz
moc: 37 dBm (5W)
odstęp sąsiedniokanałowy 12,5 kHz

protokoły: GORKE, LARS*, LARS1*, KPCC* (* are trademarks of KP Electronic Systems Ltd. (!))
Mistrz Techniki Alarmowej 2005

Więcej szczegółów

do_ATV.jpgNadajnik stosowany jest w systemie monitoringu radiowego jako element pośredniczący pomiędzy centralą alarmową, a stacją monitorowania. W sygnałach przesyłanych do stacji monitorowania zawarte są informacje o:
 • numerze obiektu i numerze sieci
 • stanie 8 wejść alarmowych
 • stanie akumulatora
 • obecności napięcia sieciowego
 • stanie wyłącznika sabotażowego obudowy nadajnika
ATV-49 jest wyposażony w wewnętrzny układ nadzoru akumulatora, którego działanie obejmuje:
 • ciągły pomiar napięcia akumulatora
 • ładowanie z ograniczeniem prądowym (ładowanie główne)
 • ładowanie z ograniczeniem napięciowym (ładowanie podtrzymujące)
 • ostrzeganie o niskim stanie akumulatora
 • zablokowanie funkcji nadajnika przy zbyt niskim napięciu na akumulatorze (ochrona akumulatora)
 • zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatora
 • zabezpieczenie przed zwarciem konektorów przeznaczonych do podłączenia akumulatora
W określonych  zaprogramowanych  odstępach czasowych wysyłane są sygnały testowe. Zastosowanie mechanizmu losowania czasu pomiędzy kolejnymi transmisjami testowymi w zakresie określanym przez użytkownika pozwala zmniejszyć zjawisko kumulowania się sygnałów testowych z wielu nadajników.

Sygnał sabotażu obudowy nadajnika jest podłączony do niezależnego wejścia i ponadto możliwe jest uruchomienie funkcji dzięki której bezpośrednio po każdym sygnale testowym przesyłany jest kod sabotażu obudowy w przypadku gdy pozostaje ona otwarta. Układ elektroniczny urządzenia został opracowany pod kątem zapewnienia wymaganych parametrów radiowych i elektrycznych, ale także zastosowano rozwiązania podnoszące funkcjonalność i wygodę montażu. Wszystkie podłączenia realizowane są przez elementy rozłączne.
Nadajnik posiada niezależne wyjście 12V o obciążalności 100mA z zabezpieczeniem przeciążeniowym przeznaczone do zasilania np. odbiornika radiowego, szyfratora, czujnika ruchu. W związku z przeznaczeniem nadajnika do pracy w środowisku radiowym, które bardzo często charakteryzuje się występowaniem wysokiego szumu i zakłóceń, zastosowano w nim unikalną metodę kształtowania sinusoidalnego sygnału modulującego bezpośrednio przez procesor. Rozwiązanie to w połączeniu  z układem filtrów pozwala gwarantować poprawność transmisji nawet w bardzo niekorzystnych warunkach propagacyjnych przy zachowaniu standardowych parametrów jak moc i dewiacja.

Analiza sygnałów wejściowych realizowana jest z wysoką rozdzielczością i możliwe jest określenie czasu reakcji wejścia w zakresie od 100 do 2000 ms niezależnie dla każdego z wejść. Do obsługi zdarzeń generowanych przez nadajnik zastosowany jest wewnętrzny bufor, który zapewnia przechwytywanie wszystkich zmian zachodzących na wejściach niezależnie od aktualnie wykonywanej procedury. W przypadku wystąpienia jednocześnie kilku zdarzeń, odpowiadające im kody są generowane w postaci ciągów z zachowaniem kolejności ich wystąpienia. Kody pokrywające się z aktualnie wysyłanymi są automatycznie kasowane. Pojemność bufora wynosi 10 zdarzeń.

Kody zdarzeń generowane przez nadajnik są dowolnie definiowane przez użytkownika w programie konfiguracyjnym lub możliwe jest zachowanie ustawień standardowych. Nadzór nad napięciem sieciowym gwarantuje wysłanie informacji o jego zaniku.
Użytkownik może określić czy sygnał taki ma być wysyłany natychmiast czy z określonym opóźnieniem oraz w jakich odstępach czasu ma być potwierdzany trwający stan zaniku zasilania sieciowego. Konstrukcja mechaniczna urządzenia gwarantuje dostęp do elementów stykowych i sygnalizacyjnych, a jednocześnie zapewnia ochronę wewnętrznych podzespołów elektronicznych co zapobiega występowaniu przypadkowych uszkodzeń w warunkach montażu.

System VIRGO-340 był wielokrotnie nagradzany - posiada tytuł Mistrza Techniki Alarmowej, nagrodę główną Wstęgę Niemna (międzynarodowe targi w Kownie) oraz nagrodę specjalną (targi Kraków'2000).

                
rodzaj pracy simpleks, FFSK
sygnał modulujący dane cyfrowe, 600 bit/s
słowo kodowe 32 bity/ BCH
odstęp międzykanałowy 12,5 kHz
zakres częstotliwości 155-171 MHz
dewiacja 2,5 kHz
stabilność częstotliwości +/-5 ppm
moc znamionowa 5W, 37 dBm (-0/1 dBm)
gniazdo antenowe UC1/ UHF
napięcie znamionowe DC 12,8V DC (10,5-13,8V DC)
napięcie znamionowe AC 18V AC transf./ 15-20V AC
napięcie wyłączenia 10,5V DC
napięcie rozładowania 10,9V DC
napięcie powrotu 11,3V DC
napięcie ładowania akum. 200 mA DC
temperaturowy zakres pracy od -20 do +55 st.C
wilgotność 20-80%
wymiary (mm) 125*94*32
masa (kg) 0,35