Anteny

AMD-G30 Antena magnetyczna GSM 300 mm, 5dbi