Archiwum

(ceny brutto)

ATG-SV1, nadajnik GSM, VOICE, CLIP

Produkcja zakończona.
Ostatnia aktualizacja oprogramowania 01.2009 r.

Więcej szczegółów

Nadajnik ATG-SV1 przeznaczony jest do monitorowania systemów alarmowych w oparciu o sieć GSM. Unikalnym rozwiązaniem zastosowanym w tym nadajniku jest wbudowanie dialera telefonicznego przekazującego zdarzenia w formacie SIA lub Contact ID za pośrednictwem połączeń głosowych w sieci GSM. Dzięki temu nadajnik może współpracować ze standardowymi stacjami monitorowania telefonicznego obsługującymi przynajmniej jeden ze wskazanych formatów. Wybór zastosowanych formatów wynika z ich dużych szybkości transmisji i wysokiej niezawodności co ma decydujące znaczenie przy stosowaniu nadajników w zróżnicowanych warunkach zasięgu sieci GSM, a jednocześnie pozwala uzyskać krótki czas połączenia na przekazanie zdarzenia (~4s dla SIA).  Nadajnik posiada również możliwość pracy w trybach SMS i CLIP co pozwala na jego stosowanie w połączeniu z istniejącymi stacjami. W zależności od wybranych ustawień nadajnik może pracować w jednym z wybranych trybów (VOICE/SMS/CLIP) lub w trybie mieszanym VOICE/SMS lub VOICE/CLIP. W takim przypadku zdarzenia przekazywane są w trybie VOICE, a jeżeli dojdzie do 5 nieudanych prób automatycznie przełącza się w tryb SMS lub CLIP i pozostaje w nim do czasu wystąpienia kolejnego zdarzenia.
Parametry podstawowe:
 - wysyłanie zdarzeń w postaci:
formatów telefonicznych - SIA lub Contact ID (połączenia VOICE)
SMS
CLIP
- możliwość pracy w trybach pojedynczych lub mieszanych (VOICE/SMS lub VOICE/CLIP)
- wysyłanie sygnałów testu okresowego w postaci: SIA lub Contact ID lub SMS lub CLIP
- niezależne wysyłanie powiadomień SMS do 4 użytkowników prywatnych
- zabezpieczenia programowe i sprzętowy WOTCHDOG
- historia zdarzeń – nieulotny bufor 500 zdarzeń z datą i godziną
- wbudowany zasilacz z funkcją ładowania i nadzoru akumulatora 
- możliwość zasilania z zasilacza centrali alarmowej (wyłączona funkcja ładowania)z zachowaniem
  nadzoru AC
- konfiguracja urządzenia (wszystkich parametrów) za pomocą SMS lub z PC
- dedykowany program na PC umożliwiający:
obserwowanie na bieżąco czynności wykonywanych przez nadajnik
odczyt: bufora zdarzeń, napięcia akumulatora, czasu i daty, ilości wysłanych SMS,
konfigurację urządzenia
- wbudowany przemysłowy modem GSM – SIM300
- uniwersalne mocowanie