Stacje monitorowania

VIRSIM stacja GSM/SMS clip

współpraca z oprogramowaniem stacji monitorującej: AD INFO, NEXT, SIMS i inne
zdarzenia przesyłane w standardzie Contact ID
obsługa do 4 modułów z modemami GSM

Więcej szczegółów

Stacja służy do odbioru informacji od nadajników GSM przesyłających sygnały w postaci wiadomości SMS/CLIP. Możliwa jest współpraca z nadajnikami różnych producentów.

Dodatkowe własności stacji przy współpracy z nadajnikami prod. GORKE.

Nadajnik wysyła wszystkie zdarzenia (oprócz TEST-u okresowego) w postaci wiadomości SMS w treści, której zawarty jest numer obiektu i kod zdarzenia. Po odebraniu wiadomości SMS stacja przesyła zdarzenie do programu stacji monitorującej i do drukarki oraz rejestruje w pamięci numer telefonu i przypisuje do niego nr obiektu odczytany z SMS-a. TEST okresowy z nadajnika przesyłany jest w postaci sygnału CLIP. Po odebraniu sygnału CLIP - stacja na podstawie numeru telefonu i zarejestrowanego wcześniej dla tego numeru telefonu numeru obiektu – przesyła do drukarki i programu stacji monitorującej kod zdarzenia zdefiniowany jako TEST okresowy.

Cechy stacji VIRSIM

- monitorowanie pracy modemów i zasięgów sieci + generowanie zdarzeń wewnętrznych

- nieulotny rejestr 1000 nadzorowanych obiektów (w wersji rozszerzonej 2000)

- nieulotny bufor 750 zdarzeń (w wersji rozszerzonej 1500)

- monitorowanie pojawienia się nowego obiektu w systemie

- automatyczne dopisywanie nowych nadajników

- możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez karty pamięci MMC

- wyświetlacz 80*4 LCD wraz z  przyciskami pozwalający na:

     - wyświetlanie statusu stacji wraz z informacją o błędach

     - wyświetlanie bieżących zdarzeń

     - wyświetlanie kolejki zdarzeń

     - podgląd i edycja obiektów zapamiętanych w rejestrze obiektów

- konfiguracja parametrów portów RS232

- złącza RS232 do PC z programem stacji monitorującej i drukarki szeregowej

- zasilacz 230V AC /12V DC z układem ładowania zewnętrznego akumulatora

- obudowa 3U w standardzie 19” (RACK)