Archiwum

ATG-SG1, nadajnik GSM

nadajnik GSM - SMS/CLIP
8 wejść, 3 wyjścia OC, AUX 12V/100mA
pełna obsługa akumulatora

Więcej szczegółów

Nadajnik ATG-SG1 jest urządzeniem przeznaczonym do przesyłania powiadomień z wykorzystaniem wiadomości SMS oraz sterowania wyjściami na podstawie otrzymanych poleceń SMS. Posiada funkcje podtrzymania w przypadku zaniku zasilania sieciowego (AC), zapewnia nadzór naładowania akumulatora, sygnalizuje zmiany stanu wejść alarmowych, przesyła zdarzenia na stację monitorowania i powiadamia użytkowników prywatnych poprzez wiadomości SMS o definiowalnej treści. Może wykorzystywać sygnał CLIP do testu okresowego.
Może zostać użyty jako rozszerzenie istniejącego systemu alarmowego ale także przy pomocy dodatkowych czujników może służyć np. do powiadamiania o minimalnym poziomie  wody w zbiorniku lub o przekroczeniu ciśnienia w kotle czy o zaniku napięcia sieciowego w chłodni.
Nadajnik znajduje zastosowanie w sytuacjach gdy na podstawie sygnałów elektrycznych doprowadzonych do wejść mają zostać powiadomione wyznaczone osoby lub urządzenia i ma się to odbyć niezależnie od przerwy w zasilaniu sieciowym.
 
Nadajnik ATG-SG1 zastępuje nadajnik ATG-SV1, którego produkcja została zakończona.
 
Zmiany w stosunku do nadajnika ATG-SV1
 
 • Oczekiwanie na raport o dostarczeniu wiadomości wydłużono do 2 minut.
 • W przypadku braku zasięgu, po 15 min. następuje restart tylko modemu GSM.
 • Zrezygnowano z kodów zdarzeń ‘restart zasięg’, ‘restart sms’, ’restart zasilanie’.
  Obecnie jest jeden kod ‘restart systemu’ ale w historii zdarzeń zostaje zapamiętana przyczyna restartu
 • Opcja ‘pomijaj stany początkowe wejść’ ustawiona jest na stałe.
 • Czas alarmu wyjścia OC3 podawany jest w minutach
 • Dla „prywatnych” wprowadzono tabelę wyboru reakcji nadajnika na zdarzenie.
 • Historia zdarzeń może pomieścić 200 rekordów (zdarzeń) 
 • Zrezygnowano z historii zasięgu.
 • Zrezygnowano z połączeń głosowych.
 • Nadajnik posiada zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatora.
 • Wyjście AUX zabezpieczone jest bezpiecznikiem polimerowym (200mA)
 • Poziomy logiczne gniazda RS232 = 3V3.
  Do konfiguracji należy stosować kabel K5 (przejściówka USB/RS232-3,3V)