Inne

MPC-104, moduł czasowy

Moduł Czasowy typ MPC-104 stosowany jest w systemach monitorowania i pozwala uzyskać sygnał informujący o wystąpieniu zaniku i powrocie napięcia zasilającego. Wprowadzenie opóźnienia zapobiega wysyłaniu informacji z obiektów w przypadku gdy przerwy w zasilaniu są krótsze niż 4h.

Więcej szczegółów

Wyjściowy tranzystor jest w stanie zablokowania (nie prowadzi) jeżeli na wyjściu AC jest napięcie. Po zaniku napięcia AC układ zaczyna odliczać czas ~4h10min i jeżeli po upływie tego czasu dalej nie będzie AC to tranzystor zacznie przewodzić i pozostanie w tym stanie aż do momentu pojawienia się AC. Chwilowe pojawienie się AC w trakcie odliczania czasu (4h) powoduje zerowanie licznika i rozpoczęcie odliczania od początku.
  • w trakcie odliczania czasu dioda świeci ~1s/ 1s przerwy
  • po odliczeniu 4h i przy dalszym braku AC ~1s/1s przerwy
  • jeżeli jest AC dioda nie świeci
Wyjście wyzwalania musi być podłączone do jednego z zacisków AC w płytce zasilacza (obojętnie do którego). Jeżeli wejście AC jest nie podłączone, albo zwarte do +DC lub -DC to układ traktuje ten stan jako brak AC i odlicza czas 4h. Wejście zasilania (+,-) jest zabezpieczone przed odwrotnym załączeniem, ale dla poprawnego działania musi być zachowana polaryzacja.
PARAMETRY TECHNICZNE
Napięcie sterujące:
nominalne: 12V DC
dopuszczalne: 10–15V DC
Pobór prądu:
spoczynkowy: <1mA
maksymalny: ~5mA + 100mA
Obciążalność styków: max 100mA
wymiar (mm): 31*26,5*20
zasilanie 12V DC (10-15V DC)
spoczynkowy pobór prądu 1 mA
maksymalny pobór prądu ~5mA + 100mA
obciążalność styków max 100mA
temperaturowy zakres pracy -10 ÷ +55 °C
wilgotność maks. 93% ± 3%
wymiary (mm) 30*26,5*20