Inne

RT 2/4, regulator temperatury

dwuczujnikowy
2 przekaźniki na każdy czujnik (razem 4)

Więcej szczegółów

Regulator Temperatury przeznaczony jest do sterowania/sygnalizacji w powiązaniu ze zmianą temperatury mierzonej przez czujniki C1 i C2. Do sterownika można podłączyć jeden lub dwa czujniki temperatury typu DS18B20 dostarczane w komplecie z urządzeniem.

Sterownik posiada cztery przekaźniki, których styki (typy NO lub NC) są wyprowadzone na listwę zaciskową. Sterownik wyposażony jest w wewnętrzny sygnalizator akustyczny wskazujący załączenie któregokolwiek przekaźnika. Dodatkowo do sterownika można podłączyć zewnętrzny panel LED + klawisz reset.

Opis działania.
Przekaźniki
 - każdy z czterech przekaźników jest indywidualnie załączany/wyłączany wg ustawiony parametrów.
  • przekaźnik załącza się po przekroczeniu temperatury załączenia o 0,1 stopnia w kierunku przeciwnym niż temperatura wyłączenia przekaźnika
  • przekaźnik wyłącza się po przekroczeniu temperatury wyłączenia o 0,1 stopnia w kierunku przeciwnym niż temperatura załączenia przekaźnika.
Sygnalizator dźwiękowy - alarm dźwiękowy załączany jest wraz z przekaźnikiem o ile jest tak skonfigurowany (w menu ustawienia ogólne) i trwa do momentu skasowania alarmu klawiszem.

Panel zewnętrzny LED - na panelu zewnętrznym wyświetlany jest aktualny stan przekaźników (diody świecą stale) oraz zaistniałe wcześniej alarmy (diody mrugają). Skasowanie wcześniej zaistniałych alarmów następuje przez naciśnięcie klawisza – wyświetlany jest aktualny stan przekaźników. Wyjścia do sterowania diod LED można obciążyć maksymalnie prądem 10mA na każdą diodę. Wejście klawisza powinno być zwierane do GND (klawisz typu NO).
Wyświetlacz LED - sterownik posiada wewnętrzny wyświetlacz LED na którym wyświetlana jest aktualna temperatura czujników C1 i/lub C2. Temperatura mierzona jest z rozdzielczością 0,125 stopnia, na wyświetlaczu jest zaokrąglana do 1/10 stopnia.
UWAGA: przy podglądzie ONLINE w menu konfiguracji temperatura zaokrąglana jest do 0,5 stopnia. Jeżeli podpięte są oba czujniki, jak i zadeklarowane są oba czujniki w menu „ustawiania ogólne”, temperatury z obu czujników wyświetlane są na przemian co 5s. Diody LED nad zaciskami czujników wskazują, która z temperatur jest aktualnie wyświetlana. Jeżeli, któryś z czujników uległ uszkodzeniu lub nie został podpięty – jednocześnie jest zadeklarowany w menu „ustawienia ogólne” – na wyświetlaczu widnieją poziome kreski (takie same jak zaraz po uruchomieniu sterownika).
ilość przekaźników 4
zasilanie 12V DC (10-15V DC)
spoczynkowy pobór prądu 22 mA
maksymalny pobór prądu 104 mA
wyjście przekaźnikowe typ NO lub NC, 1A/12V
wymiary (mm) 130*80*35
inne 2xdławica
temperatura pracy -10 ÷ +55 °C
wilgotność maks. 93% ± 3%