Kategorie

Nadajnik w formie zegarkowej, dedykowany głównie dla Systemów Przywoławczych, ale z uwagi na to, że jest on noszony na ręce może być przeznaczany do sterowania urządzeniami, które wymagają częstego uruchamiania oraz gdy wygoda dostępu do klawisza ma istotne znaczenie jak np. sterowanie szlabanem, sterowanie sygnalizacją świetlną na wadze przejazdowej czy otwieranie elektrozamka. Za przeznaczeniem tego nadajnika do zastosowań „zewnętrznych” przemawia jego przystosowanie do pracy w szerokim zakresie temperatur oraz odporność na pył i wilgoć.
W urządzeniu zastosowano zabezpieczenie przed przypadkowymi sygnałami i aby wyzwolić transmisję, klawisz musi być naciśnięty przez minimum 0,5s. Wprowadzono również zabezpieczenie przed ciągłym nadawaniem i dlatego każde naciśnięcie klawisza, trwające ponad 0,5s wygeneruje jedną transmisję o czasie trwania 1s. Kolejna transmisja wymaga zwolnienia klawisza i ponownego jego naciśnięcia.
Wysyłanie transmisji radiowej sygnalizowane jest pulsowaniem diody LED.

Współpracuje z dowolnym odbiornikiem naszej produkcji ..... karta produktu