Kategorie

System Przywoławczy Gorke Electronic uzyskał rozszerzenie GSM, dzięki któremu Tablica Synoptyczna może, na wybrane telefony komórkowe, wysyłać powiadamianie SMS o wystąpieniu sygnału alarmowego.
W programie przewidziano zapisanie 10 numerów telefonów komórkowych (z krótkim opisem), na które mogą być wysyłane powiadomienia. Założono łatwy (z pulpitu komputera) sposób wskazania numeru telefonu na który ma być wysyłany SMS. Treść powiadomienia konfigurowana jest indywidualnie dla każdego zdarzenia.
W praktyce oznacza to, że np. w chwili rozpoczęcia dyżuru pielęgniarka decyduje, że w czasie jego trwania SMSy wysyłane są np. do użytkownika 1 lub 3 (osoby obecna na dyżurze). Po zmianie obsady, wskazywane są nowe numery telefonów lub opcja powiadamiań SMS- wych jest wyłączana.