Kategorie

Odbiorniki typu ORW przekształcają kodowane (KeeLoq) transmisje radiowe, 433,92 MHz na protokół WIEGAND 26 lub 34. Stosowane dla rozwinięcia Systemów Kontroli Dostępu o piloty.
Oferta obejmuje dwa typy odbiorników:
- pierwszy, ORW/GE-1, obsługujący wszystkie nadajniki Gorke Electronic
- drugi, ORW/All-1, obsługujący każdy nadajnik KeeLoq i 433,92 MHz

Odbiornik ORW przyjmuje sygnały z nadajników, następnie przekształca je na protokół WIEGAND 26 lub 34 i przesyła je przewodowo (trzy wyjścia cyfrowe) do sterownika. Sterownik po rozpoznaniu nadajnika wpisanego do jego pamięci, wykona zaprogramowaną funkcję. ORW posiada hermetyczną obudowę, dzięki której może być montowany w warunkach zewnętrznych. Zazwyczaj umieszczany w, najlepszym dla odbioru sygnałów radiowych, miejscu lub w sąsiedztwie czytników. Zasięgi odbioru zależą od typu nadajnika dobranego do współpracy z ORW. W przypadku nadajników produkcji GE wynoszą one od 200 do 1000 m (patrz
tabela zasięgu i kompatybilności urządzeń Gorke Electronic).