Kategorie

Seria LX została rozszerzona o stacjonarne nadajniki bateryjne: 2 wejściowy NBX-102 oraz 5 wejściowy NBX-105. Nadajniki przewidziane są do współpracy z odbiornikiem RSX-K02. Zasięg zestawów wynosi ok. 4 km.

Wejścia nadajników są typu NC co oznacza, że stan w którym wejście jest zwarte do masy jest uznawane za stan normalny. Rozwarcie wejścia powoduje powstanie zdarzenia i wysłanie odpowiedniego kodu do odbiornika, który w odpowiedzi przesyła potwierdzenie odbioru zdarzenia do nadajnika. W przypadku otrzymania potwierdzenia nadajnik przechodzi do nadawania kolejnego zdarzenia (o ile takie jest w buforze), a w przypadku braku potwierdzenia zdarzenie jest powtarzane w losowanych odstępach czasu. Zwarcie wejścia do masy nie powoduje powstania zdarzenia lecz dopiero ponowne otwarcie wejścia wywoła nową transmisję.

nbx.jpgWysyłanie zdarzenia oraz oczekiwanie na odpowiedź sygnalizowane jest świeceniem diody czerwonej, a otrzymanie potwierdzenia świeceniem diody zielonej.

Zastosowana bateria litowa wystarcza na wysłanie minimum 40 000 zdarzeń, a czas pracy w stanie oczekiwania wynosi powyżej 5 lat. Niski stan baterii sygnalizowany jest błyskami diody czerwonej powtarzanymi co 5s i czas niezbędny na jej wymianę wynosi min. 2 tygodnie.

Wejścia nadajników mogą być podłączane np. do wyjść OC w centralach alarmowych, do styków NC przekaźników czy np. przycisków antynapadowych ze stykami NC.

Karty produktów:
nadajnik 2-wejściowy NBX-102
nadajnik 5-wejściowy NBX-105