Kategorie

Program do obsługi systemów powiadamiania został poszerzony o nowe funkcje i dodatki. Są to m.in.: automatyczna archiwizacja zdarzeń, możliwość wyboru pracy w trybie do odczytu lub samodzielnym czy też opcja nadajnika specjalnego.

Głównym zastosowaniem oprogramowania są systemy wymagające wskazania użytkownika, który skorzystał z przydzielonego mu nadajnika. Program jest powszechnie stosowany w placówkach medycznych takich jak szpitale, sanatoria czy domy opieki. Oprogramowanie wykorzystywane jest również do obsługi innych Systemów Przywołania np. systemy antynapadowe, monitoring osiedli mieszkaniowych, centrów handlowych, areszty, domy poprawcze itp.


Program dedykowany jest do współpracy z odbiornikiem Identyfikacyjnym typ IDO-1000 i służy do obrazowania oraz archiwizacji użycia nadajników w Systemie.

Odbiornik IDO-1000 odbiera sygnały z nadajników i przekierowuje je do oprogramowania.
Program wykonuje zadania przypisane na etapie konfiguracji danemu nadajnikowi. Każdej transmisji (każdemu klawiszowi) można przydzielić jedno lub więcej zadań z poniższej listy:

- załącz alarm na tablicy
- wyłącz alarm na tablicy
- zarejestruj użycie pilota
- wyślij sms- załącz alarm specjalny
- wyłącz alarm specjalny

Czytaj więcej: