Kategorie

4-klawiszowy stacjonarny nadajnik RNX-104S dla zastosowań przemysłowych.
Solidna, hermetyczna obudowa oraz wysokiej klasy klawisze pozwalają na wykorzystywanie nadajnika w trudnych warunkach środowiskowych. Nadajnik współpracuje z odbiornikiem RSX-KO2. Zasięg w terenie otwartym należy szacować na ok. 4-5 km.

Najczęstsze zastosowania:

Systemy przywołania i sterowania w:
- jednostkach wojskowych, aresztach, zakładach penitencjarnych, domach poprawczych
- w zakładach produkcyjnych (np. przywołanie wózka widłowego)
- w obiektach specyficznych np. chłodnie

karta wyrobu