Kategorie

System Przywoławczy mający zastosowanie w toaletach dla niepełnosprawnych (TdN).

Zadaniem systemu jest zasygnalizowanie wystąpienia sytuacji wymagającej udzielenia pomocy osobie przebywającej w toalecie oraz powiadomienie personelu.

System składa się z:
- nadajników wezwania pomocy - montowanych w toalecie
- odbiornika identyfikacyjnego - montowanego w pomieszczeniu personelu
- sygnalizatora optycznego


Nadajniki wezwania pomocy.

Oferujemy dwa typy nadajników. W zależności od sposobu wyzwalania transmisji (pociągnięcie linki lub naciśnięcie klawisza) są to odpowiednio: PNH-201SC i PNH-201C. Nadajniki posiadają hermetyczne obudowy i mogą być montowane w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Znakowanie nadajników jest jednoznaczne, nie ma problemu z identyfikacją ich przeznaczenia. Wyrazisty kolor uwzględnia potrzeby osób o słabym wzroku. Zarówno klapka w nadajniku przyciskowym jak i kółko służące do pociągania w nadajniku ciągnionym są odpowiednio duże. Ich użycie jest łatwe, dostępne nawet osobom z ograniczoną sprawnością dłoni.

Nadajnik linkowy może być wyposażony w dwa rodzaje zakończeń: kółko pełne lub pierścień.
W nadajniku pociąganym zalecane jest stosowanie dwóch zakończeń. Jednego na wysokości 80-100 cm nad podłogą, drugiego na wysokości ok. 10 cm nad nią (patrz zdjęcie poglądowe). Niskie położenie zakończenia linki pociągowej wymagane jest z uwagi na ułatwienie wezwania pomocy osobie leżącej na podłodze.

Działanie nadajnika.

Naciśnięcie klapki lub pociągnięcie linki wzbudza nadajnik do działania (wysyła transmisję radiową do odbiornika oraz załączy sygnalizator). Nadajnik w odstępach 30s powtarza transmisję. Skasowanie alarmu na nadajniku polega na naciśnięciu przycisku kasowania --> nadajnik przechodzi do stanu czuwania, sygnalizator zostaje wyłączony.

Odbiornik identyfikacyjny typ IDO-04/99 jest montowany w pomieszczeniu nadzoru. Jego zadanie polega na sygnalizacji zaistnienia alarmu w toalecie TdN.

Odbiornik po otrzymaniu sygnału z nadajnika:
- załączy trwającą 30s sygnalizację akustyczną
- wyświetli przypisany nadajnikowi numer
- załączy czerwoną diodę nr 1
- załączy diodę BAT jeśli w nadajniku bateria jest słaba
- załączy przekaźnik

Sygnalizację akustyczną oraz alarm na odbiorniku można skasować (przycisk KAS). Jednak jeżeli alarm nie został skasowany na nadajniku (nadzór musi udać się do toalety w której użyto nadajnika alarmowego), to po upływie 30s od otrzymania pierwszego wezwania, alarm na odbiorniku ponownie zostanie załączony. Chwilowe skasowanie alarmu na odbiorniku dotyczy tylko jego, nie wyłącza sygnalizatora.

Odbiornik sygnalizuje również skasowanie alarmu na nadajniku (aku + numer nadajnika + zielona dioda nr 2). Dopiero po przyjęciu przez odbiornik sygnału o skasowaniu alarmu na nadajniku można ostatecznie skasować alarm w systemie (nacisnąć przycisk KAS tak długo aż na wyświetlaczu nie pojawią się poziome kreski).
Odbiornik IDO-04/99 może kontrolować do 99 nadajników.

Sygnalizator BSO-2H1

Montowany nad drzwiami toalety lub w innym, wskazanym przez Inwestora, miejscu. W systemie pełni rolę drugiego toru powiadomienia.
Sygnalizator załączany jest transmisją alarmową z nadajnika, wyłączany transmisją kasowania z nadajnika.Źródła zasilania elementów systemu:
- nadajniki: bateria
- odbiornik oraz sygnalizator: 12V DC

Zaletą zastosowania systemu opierającego się na transmisji radiowej jest brak potrzeby wykonania na obiekcie okablowania. Koszty są niższe, czas potrzebny na uruchomienie systemu krótszy. Żywotność baterii zasilających nadajniki jest długa, wynosi 5-6 lat. Zatem operacja ewentualnej wymiany baterii nie powinna stanowić problemu. Na dodatek system kontroluje stan baterii nadajnika i w sposób jednoznaczny powiadamia Użytkownika o potrzebie jej wymiany. Informacja podawana jest z zapasem czasowym (sygnalizacja niskiej baterii nie oznacza, że nadajnik zaraz się wyłączy). Należy pamiętać, że niski stan baterii to niższa moc nadawania i w tym okresie mogą wystąpić niedobory zasięgowe.

Zasięg pracy systemu wynosi około 400 metrów (teren otwarty bez przeszkód, odbiornik i nadajnik "się widzą"). W zależności od rodzaju przeszkód zmniejszenie zasięgu pracy należy szacować odpowiednio dla:

- drewna i gipsu o 5-20%
- cegły o 20-40 %
- betonu zbrojonego o 40 - 80%
Przy dużej ilości przeszkód zalecamy stosowanie retransmitera RTS-1000. Przy przeszkodach metalowych stosowanie systemów radiowych nie jest zalecane, należy rozważyć zainstalowanie wzmacniacza WLC-201, który pozwala na ominięcie tego typu przeszkód.

karta katalogowa zestawu     Calling for Help System (english)