Kategorie

Przygotowaliśmy dla Państwa gotowe zestawy typowych systemów przywołania instalowanych w toaletach. W zależności od potrzeb są to: zestawy ekonomiczne (sygnalizacja przywołania pomocy na "lampkach", zestawy z odbiornikiem (montowany w pomieszczeniach nadzoru) oraz zestawy z przyciskami wandaloodpornymi do zastosowań w toaletach publicznych o wysokim ryzyku celowego uszkodzenia.

W wersji standardowej zestawy przewidziane są dla montażu podtynkowego z zasilaniem zewnętrznym. W przypadku innych warunków instalacji (montaż natynkowy lub zasilanie bateryjne przycisku) - przy zamówieniu wybieramy zestaw pod kątem funkcjonalności, w uwagach zaznaczamy opcję.

Ogólna zasada pracy systemu polega na skutecznej, jednoznacznej sygnalizacji optyczno- dźwiękowej wezwania pomocy.
Systemy winny identyfikować źródło alarmu tzn. w przypadku systemów kontrolujących więcej niż jedną toaletę jednoznacznie wskazać z której toalety otrzymano wezwanie.
Alarm w SP sygnalizowany jest na odbiorniku oraz montowanym nad drzwiami pomieszczenia, sygnalizatorze optyczno-dźwiękowym. Użycie przycisku wezwania (jego typ może być wieloraki, acz należy pamiętać o obowiązku zamontowania co najmniej jednego przycisku ciągnionego - winien on być wyposażony w elementy pociągowe dostępne dla osoby leżącej na posadzce.) - będzie sygnalizowane na odbiorniku i na sygnalizatorze. System Gorke jest systemem radiowym o niezależnym od siebie działaniu elementów tzn. sygnał z przycisku dociera równocześnie i nieżaleznie do odbiornika i sygnalizatora. W przypadku awarii któregokolwiek elementu, drugi sprawny będzie wskazywał potrzebę udzielenia pomocy.
Skasowanie alarmu odbywa sie poprzez uzycie przycisku kasownika - montowanego w pomieszczeniach wyposażonych w przyciski wezwania. Rozwiązanie to wymusza udanie się personelu (mającego w zakresie obowiązków udzielanie pomocy na wezwanie) do tych pomieszczeń.

Pod kątem sygnalizacji wezwania pomocy, systemy można podzielić na dwie grupy:

- sygnalizujące tylko na tzw. lampce, montowanej nad drzwiami pomieszczenia - np. stacja benzynowa gdzie obsługa "widzi" wejście do pomieszczenia WC
- sygnalizujące na odbiorniku-centralce i na sygnalizatorze - wszędzie tam gdzie pomieszczenie nadzoru jest odległe

1. zestaw TdN-02 - zawierający: odbiornik SPR-CS3, sygnalizator BSO-300, przycisk wezwania ciągniony SPR-PC1/ZAS, przycisk wezwania klapkowy SPR-PK1/A/ZAS, kasownik SPR-PK1/K/ZAS

2. zestaw TdN-03 - zawierający: odbiornik SPR-CS3, sygnalizator BSO-300, przycisk wezwania ciągniony SPR-PC1/ZAS, kasownik SPR-PK1/K/ZAS
3. zestaw TdN-04 (ekonomiczny) - zawierający: sygnalizator BSO-300, przycisk wezwania ciągniony SPR-PC1/ZAS, kasownik SPR-PK1/K/ZAS
4. zestaw TdN-05 (max ekonomiczny) - zawierający: zawierający: sygnalizator BSO-300, przycisk wezwania ciągniony z przyciskiem kasującym SPR-PC2/ZAS
5. zestaw TdN-06 (wandaloodporny)- zawierający: odbiornik SPR-CS3, sygnalizator BSO-300, przycisk wezwania ciągniony SPR-PC1/ZAS, wandaloodporne przyciski wezwania oraz kasownik SPR-PW1/ZAS