system przyzywowy

Tablica Synoptyczna SPA-1000

program rejestracji i sygnalizacji transmisji radiowych odebranych przez odbiornik IDO-1000
w sprzedaży również z komputerem z monitorem dotykowym
możliwość dołączenia modułu GSM - powiadamianie na telefon komórkowy

Więcej szczegółów

Po uruchomieniu programu pojawia się główne i jedyne okno programu, które składa się z trzech obszarów:
Pierwszy obszar - po lewej stronie znajduje się tablica (siatka) obrazująca wystąpienia alarmów w postaci kolorowych pól z numerami obiektów, które zarejestrował system. Aktywny alarm można skasować poprzez naciśnięcie wybranego alarmu na tablicy (dotyczy to ekranów dotykowych) lub kliknięcie go za pomocą wskaźnika myszy. Tablica ta przygotowana jest na obsługę maksymalnie 1000 obiektów.
W przypadku zakupu programu na obsługę mniejszej ich liczby, stosowna część pól tej tablicy jest nieaktywna.
Drugi obszar - w środkowej części okna programu znajduje się chronologiczna lista wystąpień alarmów z obiektów zarejestrowanych przez system.
Każdy rekord tej listy zawiera pola: - czas wystąpienia alarmu
- numer obiektu z którego pochodzi alarm
- ilość powtórzeń alarmu z danego obiektu
- czas oczekiwania alarmu na reakcję operatora systemu podany w minutach
- opis przypisany do obiektu
Aktywny alarm na tej liście, podobnie jak na tablicy po lewej stronie okna programu, można skasować poprzez naciśnięcie wybranego rekordu na liście (ekrany dotykowe) lub kliknięcie go za pomocą wskaźnika myszy. Skasowanie alarmu na tablicy lub liście powoduje usunięcie go z ekranu w obydwu obszarach. Powyżej listy znajduje się informacja o liczbie nieobsłużonych alarmów. Poniżej listy znajduje się zegar z aktualnym czasem systemowym oraz klawisz służący do kasowania sygnału dźwiękowego alarmu. Sygnał dźwiękowy towarzyszy wystąpieniu każdego nowego alarmu zarejestrowanego przez system.
Trzeci obszar - po prawej stronie okna programu znajdują się patrząc od góry:
- status portu RS-a poprzez który system komunikuje się z odbiornikiem IDO.
Kolor zielony informuje o prawidłowym stanie łącza, kolor czerwony o braku łączności z odbiornikiem IDO. Obok znajduje się pole z numerem portu w komputerze poprzez który komunikujemy się z IDO. Pole to jest edytowalne i służy do wyboru COM-a do którego podłączony jest odbiornik IDO.
Poniżej znajduje się lista zdarzeń w systemie. Znajduje się tam informacja o wystąpieniu i skasowaniu każdego alarmu obsłużonych przez system.

Poniżej tej listy znajduje się tablica w której możemy oglądać historyczne zapisy zdarzeń zarejestrowane przez system. Zakres oglądanej historii ustalamy za pomącą filtru gdzie możemy wybrać konkretny interesujący nas obiekt i ilość zdarzeń. Po ustawieniu parametrów filtru, wyświetlenie historii nastąpi po naciśnięciu klawisza z opisem "Odśwież". Przy braku wybrania w filtrze obiektu (pole obiekt "puste") w historii zobaczymy chronologiczne zdarzenia ze wszystkich obiektów.


Przykład zastosowania:
Oddział szpitalny, dom opieki itp.
Obiekt wyposażony w przyciski SOS, odbiornik IDO-1000. Tablica umieszczona w dyżurce wskazuje na monitorze, który nadajnik został użyty (przywołanie pomocy). Dowolność opisu czy wybór koloru dla komórek wyświetlających się pozwala na graficzne odzwierciedlenie oddziału przez co odczyt Tablicy Synoptycznej jest przyjazny użytkownikowi. 

współpraca IDO-1000