Kategorie

Kilka istotnych uwag w odniesieniu do założeń dla Systemów Przywołania Pomocy, uwzględniających wymogi, normy, prawo budowlane i rozporządzenia.

System DUŻY
- oparty na odbiorniku IDO-1000, programie Tablica Synoptyczna, przyciskach SOS oraz kasownikach.

Pytanie 1 - jak ma być sygnalizowane przywołanie pomocy?

Poprzez odbiornik, Tablicę Synoptyczną czy również np. na telefon komórkowy lub pagery?
Do powiadomienia SMS-ego należy uwzględnić montaż przystawki GSU-SP1000

Jeśli system ma wykorzystywać program Tablicy Synoptycznej należy odpowiedzieć na pytanie czy potrzebne jest samo oprogramowanie (Klient posiada komputer) czy należy System wyposażyć w komplet komputera z oprogramowaniem?
Gorke Electronic oferuje komplet profesjonalnego komputera z dużym monitorem dotykowym co powoduje, że obsługa Systemu jest prosta i wygodna.

Możemy skonfigurować System tylko z powiadomieniem sms-wym.

System ten powstaje dwojako:

1.
dla systemów w których ilość przycisków wezwania nie jest większa niż 200 - w oparciu o nadajnik gsm ATG-SG3RF. Na ten temat czytaj więcej TU

2. jeśli w Systemie ma pracować więcej niż 200 (max 1000) przycisków - to w oparciu o odbiornik IDO-1000 oraz przystawkę GSU. Należy pamiętać, że tak skonfigurowany System pozwala wysyłać powiadomienia tylko na jedną komórkę.


Przystawka GSU (powiadamianie sms-owe) powszechnie stosowana jest dla tzw. przywołaj lekarza. Mobilność lekarzy w trakcie pełnionego dyżuru powoduje, że zastosowanie w pokoju lekarzy odbiornika stacjonarnego nie zawsze jest wystarczające.
Dlatego pokój pielęgniarek wyposaża się w nadajnik dedykowany temu zadaniu. Jeśli zachodzi potrzeba wezwania lekarza sms-em, dokonuje się tego poprzez naciśnięcie klawisza nadajnika. Program posiada specjalną zakładkę do obsługi sms-ów. Można w niej wprowadzić 10 numerów telefonów (plus opis). Sms kierowany jest na numer wybrany (zaznaczony) z listy. Jeśli chcemy powiadomić większą ilość lekarzy, kolejne numery należy wybrać ręcznie i powtórzyć transmisje z nadajnika.

Aktualna wersja programu do obsługi powiadomień SPR-TS jest siatką okienek. Każde pole powiązane jest z nadajnikiem systemu.
Gorke Electronic wkrótce zakończy prace nad nową formą wizualizacji zdarzeń na tablet i monitor komputera. Oprogramowanie w założeniach ma być intuicyjne, przyjazne użytkownikowi.

                                                     Czy ma być wykonana sygnalizacja optyczna nad drzwiami sal
?

W zasadzie jest to pytanie retoryczne - obecne wymogi dla Systemów Przywołania określają obowiązek montażu sygnalizatora optyczno-dźwiękowego na drzwiami (od strony korytarza), pomieszczenia z którego wzywana jest pomoc.
Jeśli zatem System ma spełniać wymogi normy, montaż sygnalizatorów optyczno-dźwiękowych jest obowiązkowy.
Oferta Gorke Electronic zawiera dwa typy sygnalizatora optyczno-dźwiękowego: BSO-300 i BSO-400. Parametry techniczne, sposób działania są identyczne - różnią się zewnętrzem i sposobem montażu.

Użycie przycisków wezwania powoduje jednoczesne:
- załączenie sygnalizatora korytarzowego
- oraz sygnalizację na centrali i innych urządzeniach tzw. toru dodatkowego powiadomienia (pager, komórka).


Wyłączenie sygnalizatora odbywa się poprzez użycie przycisku - kasownika.

A skoro mowa o kasowniku, należy wspomnieć iż Systemy winny być projektowane z ich zastosowaniem. Skasowanie wezwania musi odbyć się poprzez użycie kasownika, zamontowanego w pomieszczeniu z którego nastąpiło wezwanie pomocy. Personel mający w zakresie obowiązków udzielanie pomocy - musi udać się do pomieszczenia z którego wzywano pomoc. Dotyczy to wszystkich "medycznych" systemów Wezwania Pomocy - w szpitalach, DPS-ach, sanatoriach czy hospicjach jak również np. Systemów Przywołania Pomocy montowanych w pomieszczeniach dla niepełnosprawnych.

Jaki rodzaj przycisku SOS?

Kilka kryteriów:

1. sposób montażu - natynkowo czy podtynkowo?

2. źródło zasilania - zewnętrzne (9-28V DC) czy bateryjne?

Przyciski zasilane z przewodu są podświetlone na stałe, wersje bateryjne nie posiadają tej możliwości.

W wielu projektach, Inwestor decyduje się na zastosowanie przycisków z podwójnym zasilaniem (12V DC na stałe, plus bateria). W przypadku zaniku zasilania, tak wyposażony przycisk automatycznie przechodzi na pracę z baterii. Praca na baterii może trwać 6-7 lat.

3. sposób wyzwalania wezwania pomocy - manipulator, przycisk klapkowy, ciągniony itd. Jeżeli np. dobieramy przycisk SOS do montażu w WC, łazience itp - należy pamiętać, że pomieszczenia tego typu wymagają co najmniej jednego przycisku ciągnionego. Jeżeli pomieszczenie posiada prysznic - kabina obowiązkowo winna być wyposażona w taki przycisk. Linka przycisku musi posiadać jednoznacznie oznakowane element pociągowy. Kółko pociągowe nie może być mniejsze niż fi 50mm, co najmniej jedno z nich ma być dostępne, max 10 cm nad posadzką, brodzikiem. Linki winny być bezpieczne dla użytkownika, muszą być wyposażone w bezpiecznik (15 kg).

Przyciski ciągnione Gorke Electronic spełniają wszystkie w/w kryteria. Ich niewątpliwym atutem jest możliwość montażu na suficie.
Czy zastosowane będą przyciski pojedyncze czy budujemy panel przyłóżkowy?

Jeśli założenia dla Systemu określają potrzebę montażu przy każdym łóżku, w pokoju  - kilku przycisków, lampki lub innego dodatkowego nadajnika (np. wezwanie lekarza) - panel taki konfigurujemy w oparciu o ramki wielokrotne (dostępne opcje od 2 do 5). Ich "skład" może być dowolny. Seria ramkowa oparta jest na osprzęcie Ospel. Panel przyłóżkowy może być połączeniem elementów systemu przywołania Gorke jak i elementów elektroinstalacyjnych Ospel.

              


Systemy z kasownikiem

Są dwa modele takiego systemu:
- kasownik przy każdym przycisku - wariant opłacalny gdy w pomieszczeniu planujemy montaż tylko jednego przycisku SOS. Przycisk wyposażony w kasownik jest tańszy niż dwa przyciski z rozdzieloną funkcją.

Uwaga! - ten typ nadajnika nie zawsze jest rozwiązaniem optymalnym. Jeżeli np. obawiamy się, że pacjent może nie rozróżniać przeznaczenia przycisku - zdecydowanie lepiej jest założyć zastosowanie dwóch przycisków (jeden z funkcją wezwania pomocy, drugi kasownik) i przewidzieć różne miejsca ich montażu. Kryterium cenowe nie zawsze jest wiodącym.


- kasownikiem dla strefy.
Strefą może być:
  • 1-osobowy pokój z przynależną łazienką. W takim układzie, zazwyczaj montuje się przycisk wezwania w WC oraz przy łóżku, w pokoju. Samodzielny kasownik będzie kasował wezwanie zarówno z przycisku łazienkowego jak i pokojowego.
  • lub sale wielołóżkowe - jeden kasownik na kilka przycisków wezwania.

Oferta Gorke Electronic pozwala zaprojektować System 128 stref, w których łącznie może pracować 800 przycisków (SOS + kasownik). Typ przycisku dowolny, centralą jest odbiornik IDO-1001U/E. Centrala wskazuje strefę z której jest wzywana pomoc. Mamy możliwość identyfikacji przycisku w strefie (np. sala 1,pacjent łóżko 3 itd)

Radiowe warunki instalacji


Aby systemowi radiowemu zapewnić łączność musimy być pewni, że zasięg radiowy obejmuje cały obiekt na którym zaplanowaliśmy działanie Systemu. Jeśli System Powiadomienia ma obsługiwać np. kilka kondygnacji to zastosowanie retransmitera będzie obowiązkowe. Czasami spotykamy się również z utrudnionymi warunkami radiowymi w dyżurkach. W takich sytuacjach zaleca się założenie z góry wykorzystania WLC-201, który winien być zamontowany np. na korytarzu.

System duży jest systemem umożliwiającym obsługę dużej ilości nadajników, różne formy sygnalizacji i powiadomienia, archiwizację zdarzeń, stosowanie nadajników z kasowaniem.


Ikona wykorzystuje: <a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/logo">Logo plik wektorowy utworzone przez rawpixel.com - pl.freepik.com</a>