System przyzywowy

(ceny brutto)

jak budować System

główne założenia dla poprawnej konfiguracji uwzględniającej potrzeby konkretnego Systemu Przywoławczego

Pobierz prezentację Power Point (pdf) z zakładki instrukcja i inne dokumenty.

Więcej szczegółów

Aby prawidłowo i bez większych trudności dobrać urządzenia dla Systemu Przywołania, pomocne jest odpowiedzenie na poniższe pytania.

Pytaniem podstawowym jest - j
aki system tworzymy - mały czy duży?

Jeżeli -
MAŁY tzn. oparty na odbiorniku IDO-04/99 i przyciskach specjalnych.
Mały System może obsłużyć (wskazać, który nadajnik przywołuje pomoc) do 99 przycisków. Bazą jest odbiornik IDO-04/99, który po otrzymaniu sygnału z nadajnika, wyświetli jego numer. Odbiornik również załączy na 30s wewnętrzną sygnalizację akustyczną. IDO-04 posiada bufor 8 zdarzeń i tylko w tym zakresie można śledzić ich wystąpienie oraz kolejność.
IDO-04 posiada wyjście przekaźnikowe do którego może być podłączony np. dodatkowy sygnalizator alarmowy. Kasowanie zdarzeń odbywa się przyciskiem na odbiorniku.
Nadajniki dobierane są w zależności od potrzeb. Dla małego Systemu zalecane są nadajniki bez opcji kasowania.
Oczywiście dla poprawnej budowy Systemu należy znać warunki instalacji aby uwzględnić ewentualny montaż retransmitera na obiekcie. Jak również czy Klient oczekuje sygnalizacji nad drzwiami sal i powiadamiania na pagery.

Podsumowując:
System Mały jest systemem prostym bez archiwizacji zdarzeń i opcji powtarzania sygnałów. Działa na zasadzie nadanie-odbiór - sygnalizacja odbioru.
System DUŻY
- oparty na odbiorniku IDO-1000, Tablicy Synoptycznej i nadajnikach specjalnych.

Jak ma być sygnalizowane przywołanie pomocy?

Tylko poprzez Tablicę Synoptyczną czy również np. na telefon komórkowy lub pagery?
Do powiadomienia SMS-ego należy uwzględnić montaż przystawki GSU-SP1000

Uwzględniając zastosowanie Tablicy Synoptycznej należy odpowiedzieć na pytanie czy potrzebne jest samo oprogramowanie (Klient posiada komputer) czy należy System wyposażyć w komplet komputera z oprogramowaniem? Gorke Electronic oferuje komplet profesjonalnego komputera z dużym monitorem dotykowym co powoduje, że obsługa Systemu jest prosta i wygodna.

Oczywiście możemy skonfigurować System tak, że jest w nim tylko powiadomienie sms. Wówczas bazą jest odbiornik IDO-1000 oraz przystawka GSU. Należy pamiętać, że tak skonfigurowany System pozwala wysyłać powiadomienia tylko na jedną komórkę.

Przystawka GSU (powiadamianie sms-owe) powszechnie stosowana jest dla tzw. przywołaj lekarza. Mobilność lekarzy w trakcie pełnionego dyżuru powoduje, że zastosowanie w pokoju lekarzy odbiornika stacjonarnego nie zawsze jest wystarczające.
Dlatego pokój pielęgniarek wyposaża się w nadajnik dedykowany temu zadaniu. Jeśli zachodzi potrzeba wezwania lekarza sms-em, dokonuje się tego poprzez naciśnięcie klawisza owego nadajnika. Program posiada specjalną zakładkę do obsługi sms-ów. Można w niej wprowadzić 10 numerów telefonów (plus opis). Sms kierowany jest na numer wybrany (zaznaczony) z listy. Jeśli chcemy powiadomić większą ilość lekarzy, kolejne numery należy wybrać i powtórzyć transmisje z nadajnika.

Jaki tryb pracy nadajników
- standardowe czy z kasowaniem?

Nadajniki z kasowaniem powtarzają transmisję w odstępach 30s (System powtórzenie rejestruje), aż do ręcznego skasowania (personel musi podejść do łóżka pacjenta). Opcja ta poza oczywistą zaletą powtarzania przywołania pomocy do skutku daje możliwość monitoringu czasu po jakim została udzielona pomoc.

Czy ma być wykonana sygnalizacja optyczna nad drzwiami sal?

Stosując w Systemie sygnalizatory BSO-2, sygnał z nadajników dociera zarówno do centrali jak i do nich, powodując ich załączenie. Pielęgniarka nie musi koniecznie przebywać w dyżurce aby zaobserwować, że ktoś potrzebuje pomocy albowiem widzi świecący się sygnalizator i może udać się bezpośrednio do sali chorego. Przy stosowaniu nadajników z kasowaniem sygnał z przycisku kasowania wyłączy sygnalizator. Jeśli w Systemie użyto nadajników podstawowych dla wyłączenia sygnalizacji optycznej należy zastosować do jej kasowanie montowany przy drzwiach sali dodatkowy przycisk lub pilot.

Jaki rodzaj nadajnika?

W zależności od potrzeb lub przeznaczenia można wybrać odpowiedni nadajnik - patrz nadajniki specjalne. W pomieszczenia o podwyższonej wilgotności (łazienki, baseny) należy stosować nadajniki hermetyczne, ciągnione. Warto też rozważyć zastosowanie nadajnika zegarkowego dla pacjentów z ograniczoną sprawnością ruchową.

Warunki instalacji

Aby systemowi radiowemu zapewnić łączność musimy być pewni, że zasięg radiowy obejmuje cały obiekt. Jeśli System Powiadomienia ma obsługiwać np. kilka kondygnacji to zastosowanie retransmitera będzie obowiązkowe. Powszechnie spotykamy się również z utrudnionymi warunkami radiowymi w dyżurkach. W takich sytuacjach zaleca się założenie z góry wykorzystania WLC-201, który winien być zamontowany np. na korytarzu.

System duży jest systemem umożliwiającym obsługę dużej ilości nadajników, różne formy sygnalizacji i powiadomienia, archiwizację zdarzeń, stosowanie nadajników z kasowaniem.